Förberedande förskoleundervisning

Förberedande förskoleundervisning kan ges barn med invandrarbakgrund som har svaga kunskaper i svenska; i den förberedande förskoleundervisningen är barnets språkutveckling det centrala. Förberedande förskoleundervisning ges antingen i förskolegruppen eller i åldersintegrerade grupper tillsammans med elever från den grundläggande utbildningen. Vanda stad har utarbetat en läroplan för förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen, som utnyttjas även inom den förberedande förskoleundervisningen.

Ansökan till förberedande förskoleundervisning

Ansökningstiden följer förskolans anmälningstider. Ifall barnets vårdnadshavare inte ansöker om plats i den förberedande under anmälningstiden gör förskolans rektor en ansökan till direktören för det svenskspråkiga resultatområdet för antagning av barnet till förberedande förskoleundervisning.

Nyheter

Twitter