Båtplatser

Vandabor kan hyra båtplats vid Porslax och Vikkulla båthamnar.

Porslax båthamn

Kajgränden, 00980 Helsingfors

Vid Porslax båthamn, som ligger i Nordsjö i Helsingfors, finns det 319 båtplatser att hyra. Hamnen har 299 bomplatser och 20 akterbojplatser samt två inhägnade områden för vinterförvaring av båtar.

Hamnen har ett djup på ca 2,5 meter. Pontonbryggorna av betong är försedda med eluttag och vattenposter.

Säsongsavgiften för båtplatserna uppgår till 140–280 €.
För att få en båtplats vid båthamnen förutsätts det att man blir medlem i Porslax båtklubb.
Porslax båtklubb har år 2019 en anslutningsavgift på 400 € och en medlemsavgift på 50 €. Ansökan om båtplats riktas direkt till Porslax båtklubb.

Närmare information om båtplatser på tfn 0400 871 312.

Nyheter

Twitter