Vattendragen i Vanda och hur de kan användas för rekreation

Vattenmiljön skapar goda förutsättningar för all slags verksamhet och rekreation i Vanda

Åar och bäckar ger liv åt landskapet och erbjuder rogivande naturupplevelser lite överallt i Vanda. Utöver de strömmande vattendragen finns dessutom dammar och sjöar. Om sommaren lockar de allmänna badstränderna till sig invånare och på vintern finns det möjlighet till vinterbad.

Utmed Vanda och Kervo åar finns goda paddlingsmöjligheter. Båtägare kan hyra en båtplats vid en havsstrand på Helsingforssidan. För flugfiskare lönar det sig att skaffa fisketillstånd till Vandaforsen, där det planteras ut regnbågslax i fångststorlek, eller man kan ta sig till Långforsen där urskogen finns alldeles intill. Sidobäckarna är viktiga områden för produktion av fiskyngel, bland annat öring, och det är därför förbjudet att fiska i bäckarna.

Nyheter

Twitter