Lokaler

Ett lugnt och ljust utrymme där du kan slå dig ner för att läsa en bok.

På biblioteket står utrymmen där du kan studera och arbeta till ditt förfogande. Utöver läsesalarna finns det tysta utrymmen att boka, t.ex. arbetsrum för studier och forskning.

I utbudet av lokaler ingår även olika utställnings- och sammanträdesutrymmen som föreningar, företag och privatpersoner kan hyra för eget bruk.

Bibliotekens olika utrymmen och anvisningar för bokningen av dessa hittar du på bibliotekens egna sidor på Helmet.fi, där finns lokalerna under rubriken Tjänster.

Nyheter

Twitter