Läscirklar

Flera olika bibliotek ordnar med läscirklar i sina lokaler. Läscirklarna leds av både bibliotekets personal och olika samarbetspartners.

Läscirklarnas teman och hur de genomförs kan variera något biblioteken emellan, men den övergripande idén är en avslappnad samvaro, delade lästips, växelverkan och samtal om böcker.

Läscirklarna är öppna för alla. Du hittar kommande läscirklar till exempel via evenemangskalendern i helmet.fi.

Bekanta dig också med bibliotekets webbsidor under lukupiiri.net.

Nyheter

Twitter