Mediehandledning för vuxna

I biblioteken får alla hjälp och handledning i att komma i gång med att använda bl.a. smarttelefoner och pekplattor, program eller webbtjänster. Mediehandledningen organiseras i mindre grupper. Handledningen sker i form av engångsinsatser och har karaktären av introduktioner.

Bekanta dig närmare med utbudet i ditt eget bibliotek t.ex. via Helmet.fi:s evenemangskalender eller kom till närmaste bibliotek. Där får du också information om utbudet vid de övriga Helmetbiblioteken.

En del av introduktionerna förverkligas i form av evenemang öppna för alla, medan förhandsanmälan behövs i vissa fall.

Om du vill fördjupa dina kunskaper, rekommenderar vi arbetar- och vuxenutbildningsinstitutens kurser.

Välkommen med för att lära dig!

Kontakta oss

Nyheter

Twitter