Vandainfo

På Vandainfo sköter du dina vardags- och fritidsärenden. Vi ger sakkunnig rådgivning genom att utnyttja våra nätverk.

HRT:s biljettförsäljning har upphört vid Vandainfos samtliga verksamhetsställen

Tills vidare går det inte att ladda HRT:s resekort eller köpa engångs- och dygnsbiljetter med kontanter och betalkort vid Vandainfos samtliga verksamhetsställen. Genom att avbryta biljettförsäljningen vill man förhindra spridningen av coronaviruset i samband med kundkontakter.

Biljetter kan fortsättningsvis köpas med arbetsresesedlar, servicesedel och på faktura. Vandainfos verksamhetsställen följer HSL:s motsvarande riktlinjer för biljettförsäljningen vilka utgår från de restriktionerna och rekommendationerna som huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp beslutat om.

Det finns också andra möjligheter att köpa HSL:s biljetter i närheten av Vandainfos verksamhetsställen. Du kan kontrollera närmaste HSL försäljnings- och servicepunkt här. HSL rekommenderar också att använda mobilbiljetter och ladda resekortet på nätet.

I samband med andra HSL eventuella ärenden (t.ex. byte av kundgrupp, om du är en ny kund) kan värde- och periodbiljetter fortfarande säljas.

Instruktioner för säkerhet under koronavirusepidemin

  • Under coronaepidemin uppmuntrar vi till att sköta ärenden på distans, t.ex. per telefon.
  • Kom ensam. Transaktionstiden på Vandainfo och datorer är 10 minuter.
  • Använd ansiktsmask.
  • Vi ber dig ta hänsyn till säkerhetsavstånden när du uträttar ärenden, också när du köar.

Under coronaepidemin är kunddatorerna reserverade endast för skötsel av myndighetsärenden. Vi har tagit hänsyn till att Vandainfos kunddatorer står på ett tryggt avstånd från varandra och ett eget utrymme har reserverats för varje kundterminal. Av denna anledning är en del av datorerna ur bruk. I lokalerna finns handsprit. Datorterminalerna rengörs regelbundet. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig trots att vi inte kan komma nära för att ge råd.

Uträtta ärenden smidigt och enkelt

Vi ger dig handledning i stadens och våra samarbetspartners e-tjänster. Vi hjälper dig att använda internet, göra utskrifter och skanna. Vandainfos verksamhetsställen ingår i ett nätverk av Servicepunkter.

Hos oss får du resekort för Helsingforsregionens trafik och stadskort för pensionärsmåltider eller mellanmål i skolan. Hos oss kan du skaffa biljetter till kulturevenemang samt andra fritidsprodukter. Du kan också sköta fakturor från staden, som avgifter för hälsovårdstjänster eller parkering.

Sakkunnig rådgivning och nätverk

Vandainfo har ett mångsidigt utbud av servicerådgivning. Vi svarar på frågor som du funderar över och hänvisar dig vid behov till rätt instans.

Du kan träffa sakkunniga inom olika områden under jourtid eller på informationsmöten. Kom för att lyssna, lära och samtala. Tveka inte att delta, mötena ordnas speciellt med tanke på dig!

Tillsammans, från mig till dig

På Vandainfo utgår vi från dina behov och letar efter lösningar tillsammans.

Kom och besök oss eller ring!

Ärenden i Vandainfo

Vi ber er flytta skötseln av icke brådskande ärenden till en senare tidpunkt, eller att sköra ärendet per telefon 09 83911, e-post (vantaa-info@vantaa.fi) eller via chat (vantaa.fi/vantaainfo).

När du besöker Vandainfo:

Kom ensam. Håll avstånd till andra kunder. Använd handspriten. Du kan använda datorerna på egen hand för kort, officiell användning. Bär en mask.

Coronaviruset

Aktuell information om coronaviruset här.

Seniorrådgivningen

Vandainfos rådgivningar har paus tillfälligt. Har du frågor till seniorrådgivningen? Seniorrådgivningen är på plats tisdagar kl. 14–16 i Dickursbys Vandainfo och onsdagar kl. 14–16 i Myrbackas Vandainfo.

Småbarnspedagogikens kundservice utvidgas

Ansökningar om daghemsplats kan göras vid Vandainfo.

Vandainfos lokaliteter i Dickursby.

Lokaliteter uthyres

Vi hyr ut Vandainfos lokaliteter i Dickursby och Myrbacka för privattillställningar utanför våra öppettider.

Information för turister

Vill du ha kartor och broschyrer, information om olika evenemang eller storslagna sevärdheter? Turistinformationen betjänar dig i Vandainfo i Myrbacka och Dickursby.

Nyheter

Twitter