Barnens psykologtjänster

Målet för rådgivningspsykologens arbete är att upptäcka barnets och familjens problem i en så tidig fas som möjligt och att ordna med behövligt stöd.

  • Mödra- och barnrådgivningens klienter kan utan remiss boka telefonrådgivningstid till psykolog på e-tjänsten. Telefonrådgivningen förutsätter inte att du är klient vid psykologtjänsterna.
  • För närmare information och anvisningar vänligen kontakta psykologtjänsternas chef eller det egna områdets psykolog/neuropsykolog.
  • Till tidbeställning

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter