Kontakta Myrbacka hälsostation utan att köa – klicka in dina symtom i webbtjänsten!

På Myrbacka hälsostation tar man 7.8.2017 i bruk en elektronisk bedömning av vårdbehovet. Med hjälp av tjänsten hänvisas kommuninvånarna snabbare och utan omvägar till rätt vård och undersökningar. Du kan göra den elektroniska bedömningen när som helst, också kvällstid och under helger, och slipper därmed telefonköer.

Du kan göra den elektroniska bedömningen av vårdbehovet här fr.o.m. 7.8.

Rätt vård snabbare och lättare

Målet med den nya tjänsten är att göra det lättare, snabbare och mer angenämnt för kommuninvånarna att söka sig till vård och olika undersökningar. Du behöver inte redogöra för dina besvär och krämpor på olika ställen för ett flertal personer, eftersom yrkespersonalen får förhandsuppgifterna om besväret och hur brådskande vården är ur systemet. Tjänsten bedömer också hur brådskande vården är och hänvisar till jourvård vid behov. Du kan ta kontakt då det bäst passar dig och utan att köa. Yrkespersonalen får därmed mer tid för att möta och vårda patienter.

Gör en elektronisk bedömning av vårdbehovet

Systemet kräver inte att man loggar in eller skapar en kod. Det räcker med att godkänna tjänstens användarvillkor. Efter det hänvisas användaren vidare. Det är lätt att använda tjänsten:

1. Klicka in dina symtom i webbtjänsten
I tjänsten kan du visa var du har dina symtom genom att klicka på bilden, och efter det ge närmare information. På detta vis får yrkespersonalen förhandsuppgifter om ditt besvär och hur brådskande vården är. Om dina symtom pekar mot ett besvär som kräver jourvård, avbryter tjänsten ifyllandet av uppgifterna och meddelar vart du ska vända dig till.

2. Identifikation
Efter att du beskrivit symtomen skriv in dina person- och kontaktuppgifter i systemet. Systemet ber dig också meddela när du inte kan komma till mottagningen. Detta gör det lättare att hitta en lämplig mottagningstid. Till sist, skicka uppgifterna. Du får en bekräftelse per e-post om att uppgifterna har sänts.

3. Hänvisning till vård
Efter att du skickat uppgifterna kontaktar hälsostationen dig och du hänvisas till rätt vård senast inom två arbetsdagar. Hälsostationen kontaktar dig per telefon eller sms.

Det lättaste och snabbaste sättet att få rätt vård är att göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet. Du kan fortfarande kontakta tidsbokningen per telefon.

All respons välkommen

Gick det bra att göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet? Berätta dina erfarenheter och ge Myrbacka hälsostation respons under adressen www.vanda.fi/respons. Responsen hjälper oss att vidareutveckla tjänsten.

Nyheter

Twitter