Svenska veckan

Svenska veckan firas igen 5–11.11.2018 i Vanda.

Svenska veckan arrangeras årligen i november och är en del av firandet av Svenska dagen. Den här kulturveckan har ordnats sedan hösten 2000 och evenemanget koordineras av Svenska Finlands folkting. Svenska veckan är årets största kulturevenemang på svenska i Finland.

Svenska veckans program finns på webbsidan svenskaveckan.fi. Svenska veckans evenemang i Vanda år 2018 publicerar vi senare på den här sidan.

Nyheter

Twitter