Sommarhälsovårdare för skolelever och studerande

Skol- och studerandehälsovårdarna ordnar mottagning under sommaren för skolelever och studerande 1.6.–7.8.2020 i Allaktivitetslokalen Liito för unga, Dickursby (Näckrosvägen 2B, 2. vån.).

Man kan komma till sommarhälsovårdarens mottagning i samma ärenden som i skolan och läroanstalten och också föräldrarna är välkomna med. Föräldrarna kan också komma och diskutera med hälsovårdaren utan skoleleven om det är något gällande barnet som väcker frågor eller bekymmer. En tandskötare ger handledning och rådgivning i mun- och tandhälsofrågor.

Kom och diskutera

 • känslor och sinnesstämningar
 • kompisrelationer, hemförhållanden
 • sömnproblem och dygnsrytm
 • sällskapande
 • frågor som gäller preventivmedel och sexualhälsa
 • frågor kring ätande
 • tobak och andra rusmedel, spelande
 • tandvård och munhälsa
 • annat du funderar över

På hälsovårdarens sommarmottagning ordnas också

 • vaccinationer och uppföljningsbesök
 • hälsogranskningar för elever som börjar i årskurs 3 och 7 (tidsbeställning)
 • förhandshälsoundersökningar av hälsovårdare och läkare i samband med uppbåd (tidsbeställning)
 • utredningar och vaccinationer enligt lagen om smittsamma sjukdomar för studerande inom vårdsektorn

Föräldrarna är också välkomna!

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter