Privat småbarnspedagogik

Vanda erbjuder privat småbarnspedagogik i daghem, gruppfamiljedaghem och som familjedagvård. Privat småbarnspedagogik är ett tryggt alternativ, eftersom staden övervakar och styr verksamheten.

Vanda stad stöder användningen av privat småbarnspedagogik antingen med stöd för privat vård av barn (FPA) eller med servicesedel.

Servicesedel

Ansökan om servicesedel för privat vård vid daghem görs på webbplatsen vantaa.fi med en elektronisk ansökan om småbarnspedagogik eller med en pappersansökan som inlämnas till byrån för småbarnspedagogik eller den privata producenten som verkar med servicesedel. Utöver ansökan om servicesedel bör man även med en separat ansökan ansöka om en plats i småbarnspedagogiken vid det privata daghemmet.

Nyheter

Twitter