Skiftvård

Småbarnspedagogik som ordnas på kvällar och dygnet runt kallas skiftvård. Skiftvård ordnas för familjer som behöver vård för sitt barn på kvällar, under veckoslut och/eller på natten på grund av föräldrarnas nattarbete eller kvällsstudier. Det finns daghem i Vanda som erbjuder kvällsvård (kl. 18.00–22.00) och dessutom finns det daghem som erbjuder vård dygnet runt (nätter och veckoslut).

Behovet av kvälls- och dygnetruntvård ska intygas med ett intyg från arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren. Av intyget ska föräldrarnas arbets- eller studietider framgå.
Ett vårdtidsavtal som täcker barnets hela vårdbehov ingås med varje barn (kvällsvård max. 10 h/dag).

Barnets vårdtider baseras på föräldrarnas arbetsskift och studietider. Barnets dagliga vårdtider inklusive föräldrarnas arbets- och studietider anges på Vanda stads blankett om barnets vårdarrangemang, blanketten fås också från de daghem som ordnar kvälls- och dygnetruntvård. Ett barn som är i kvällsvård kl. 18.00–22.00 serveras middag och kvällsmål.

Om en familj på grund av arbete eller studier har tillfälligt vårdbehov på kvällar, nätter eller under veckoslut kan familjen samråda om ordnande av skiftvård i ett daghem som är öppet dygnet runt. Om barnet har behov av vård under veckoslut, ska han eller hon ha ersättande lediga dagar under vardagar.

Kvällsvård och dygnetruntvård erbjuds i finskspråkiga daghem.

Nyheter

Twitter