Klubbar

I Vanda ordnas avgiftsfri klubbverksamhet inom småbarnspedagogiken för barn i åldern 2,5–5 år.

Svenskspråkig klubbverksamhet ordnas enligt efterfrågan. Under verksamhetsåret 2019–2020 ordnas ingen svenskspråkig klubbverksamhet

Barn som vårdas hemma med hemvårdsstöd eller av andra orsaker kan delta i klubbverksamheten.

Verksamheten är målinriktad och planerad. Det centrala i verksamheten är lek och samspel med andra barn genom sång, rörelse, lek och pyssel. Verksamhetstiden är 2–3 timmar per dag, 1-3 dagar i veckan beroende på barnets ålder.

.

Mer information om klubbverksamheten ger servicehandledarna.

Nyheter

Twitter