Klubbar

Inom den småbarnspedagogiska verksamheten i Vanda anordnas klubbverksamhet på finska för barn i åldern 2,5–5 år. Barn med hemvårdsstöd och barn som sköts i hemmet kan också delta i verksamheten. Om familjen får stöd för privat vård kan barnet inte samtidigt delta i klubbverksamheten. Klubbarna är avgiftsfria och leds av lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare.
Verksamhetsåret inleds 13.8.2020 och avslutas 4.6.2021. Klubbarna följer förskoleundervisningens verksamhets- och semestertider

Ansökan om klubbplats

Ansökningstiden för nästa verksamhetsår är i april. Dessa ansökningar behandlas i maj och beslutet om en klubbplats för ditt barn skickas till dig senast före midsommar. Du kan också ansöka till klubbarna under verksamhetsåret och då får barnet en klubbplats om det finns lediga platser i klubbgruppen.

Du kan fylla i klubbansökan elektroniskt i tjänsten VaSa. Du måste logga in dig till ansökan med Suomi.fi-identifikation genom att använda dina egna nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan bearbeta ansökan efter att du har skickat i väg den och följa behandlingen av den i tjänsten.

Om du inte kan fylla i ansökan elektroniskt kan du också lämna in den i pappersform. Blanketten kan du fylla i och skriva ut på våra webbsidor. Du kan lämna in den ifyllda blanketten till vilket kommunalt daghem som helst eller skicka den till tjänsterna för småbarnspedagogik, adress: Småbarnspedagogiken, Klubbansökan, PB 313, 01030 Vanda stad.

Om du har frågor kan du kontakta områdets servicehandledare. Servicehandledarnas kontaktinformation hittar du på Vanda stads webbsidor på adressen vantaa.fi

Klubbverksamheten

Verksamheten i klubbarna är målinriktad och planeras på förhand. För varje grupp utarbetas en egen verksamhetsplan. Lek med andra barn, övning i samspel med andra barn är det centrala i verksamheten. Verksamheten förverkligas genom rörelse, sång, lek och pyssel.

Det finns klubbar på olika håll i Vanda i anslutning till invånarparker, öppna daghem eller daghem. Vissa klubbar har verksamhet på förmiddagen medan andra åter samlas på eftermiddagen 1–3 gånger i veckan. Verksamhetstiden är 2–3 timmar per dag beroende på barnets ålder.

Nyheter

Twitter