Västersundom förskola

Västersundom skola

Västersundoms förskolegrupp delar utrymmen med Västersundoms skola. Skolan ligger ute på landsbygden nära åkrar och skog. Skolgården är stor och erbjuder varierande möjligheter till lek och rörelse bland buskar och äppelträd.​ Daglig verksamhetstid är kl: 8.00 - 16.00.

Vi har en lång tradition av ett välfungerande samarbete med skolans personal och elever . I förskolan arbetar 2 lärare och 2 barnskötare.

Vår verksamhetsmiljö

Skolgården är stor och erbjuder varierande möjligheter till lek och rörelse bland buskar och äppelträd.​

Vi har också tillgång till skolans gymnastiksal.​

Vi delar matsal med de övriga eleverna i skolan.

Så här jobbar vi med barnens välmående

Vi har utarbetat och följer en antimobbningsplan, som uppdateras årligen. Personalen samarbetar med konsulterande specialläraren inom småbarnpedagogik, rådgivningen, talterapeuten samt eventuellt andra sakkunniga gällande barnets utveckling och välmående.

Kommunikation och samarbete med vårdnadshavarna

Dagliga informationsöverföringen då barnet kommer till förskolan och avhämtas är hörnstenen i samarbetet med vårdnadshavarna. Vårdnadshavare bjuds årligen till 1-2 samtal med gruppens lärare inom småbarnspedagogik för att diskutera om plan för barnets lärande inom förskoleundervisning. Årligen ordnas också ett föräldramöte, där vi kartlägger föräldrarnas tankar och önskemål. ​​

Kontakten med föreståndaren sker huvudsakligen via epost och telefon.

Förskoleundervisningen hos oss

Daglig verksamhetstid: 09-13

Förskoleundervisningens läsårsplan

Nyheter

Twitter