Håkansböle daghem

Håkansböle daghem är ett svenskspråkigt litet och hemtrevligt daghem med barn i åldern 1 – 5 år. Daghemmet är beläget nära köpcentret i Håkansböle och vi öppnar kl. 6.30 och stänger 17.00 och barnen hämtas enligt den överenskommelse som görs upp på förhand. På Håkansböle daghem värnar vi om att barnet får en trygg dagvårdsstart och erbjuder alla familjer ett hembesök. Vi jobbar enligt egenvårdsmodellen och under hembesöket får barnet bekanta sig med sin blivande egenvårdare i egen trygg miljö.

På daghemmet bygger vi upp en trygg vardag med småbarnspedagogisk verksamhet som stöder barnet i dess utveckling. Vi arbetar i enlighet med daghemmets individuella plan för småbarnspedagogik. Planen beskriver vår verksamhet mera utförligt och ni är varmt välkomna att bekanta er med den.

Barnen är indelade i två grupper; Skrattmåsarna för 1 – 3 åringar och Spillkråkorna för 3 – 5 åringar. I båda barngrupperna jobbar barnträdgårdslärare och barnskötare.

Daghemmet samarbetar aktivt med Västersundoms skola och genom samarbetet blir övergången från daghem till skola en naturlig process för barnet. Vi samarbetar även med de övriga daghemmen i Vanda.

Håkansböle daghem

Galoppbrinken 5

Nyheter

Twitter