Dickursby daghem

Dickursby daghem

Daghemmet är öppet kl. 6:30-17:00 (6:00-18:00 vid behov)

Förskolan är öppen kl. 07:00-17:00

Dickursby daghem består av 3 syskongrupper med barn i 1-4 års åldern och 1 grupp med barn i 3-5 års åldern samt 2 förskolegrupper som har sina utrymmen i träbyggnaden i samband med Dickursby skola.

Dickursby daghem är beläget i närheten av Dickursby centrum nära goda tåg- och bussförbindelser. På samma gårdsplan befinner sig Dickursby skola och Sandkulla bibliotek som är våra främsta samarbetsparter. På gångavstånd finns både sportplan, skog och kulturhuset Pessi.

Tyngdpunktsområden på Dickursby daghem verksamhetsåret 2021-2022 är språkstödjande arbete och språkmedveten pedagogik samt utomhuspedagogik och utveckling av pedagogiska dokumentationen. Under verksamhetsåren 2021-2024 är Dickursby daghem med i försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Vår verksamhetsmiljö

Barngrupperna är indelade i fyra olika grupper och två grupper delar på tambursutrymmen.

Utöver grupputrymmen har vi en ateljé, musikrum, gymnastiksal och övriga rum för smågruppsverksamhet. Vi utnyttjar också korridorer och gemensamma utrymmen som inlärningsmiljöer som lockar till lek och rörelse.

Vi har nära tillgång till skog, parker, bibliotek och sportplan och dessa fungerar också som våra inlärningsmiljöer.

Så här jobbar vi med barnens välmående

På Dickursby daghem jobbar vi enligt Med barnaögon-modellen. Fokus i modellen ligger på en trygg daghemsstart för barnet, där en namngiven inom gruppens personal fungerar som barnets egenvårdare. Egenvårdaren är expert på det enskilda barnets behov och är också främsta kontakten till föräldrarna. ​​Planerna för barnets småbarnspedagogik och plan för barnets lärande i förskoleundervisning utarbetas i samråd med egenvårdaren, gruppens lärare och hela teamet och samtalen om barnets individuella plan förs med läraren och vårdnadshavarna.

Dickursby daghem har utarbetat och följer en plan för förebyggande av mobbning. Planen uppdateras årligen. ​

​Konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik Tina Hirvi är en del av välmåendearbetsgruppen på enheten. Hon samarbetar med personalen, vårdnadshavarna och sakkunniga tillsammans för barn i behov av stöd för utveckling och lärande.

Inom förskoleundervisningen får vi också stöd av skolpsykolog och kurator.

Kommunikation och samarbete med vårdnadshavarna

Dagliga informationsöverföringen då barnet kommer till daghemmet och avhämtas är hörnstenen i samarbetet med vårdnadshavarna. Vårdnadshavare bjuds årligen till 1-2 samtal med gruppens lärare inom småbarnspedagogik för att diskutera om barnets plan för småbarnspedagogik/plan för barnets lärande inom förskoleundervisning. Årligen ordnas också ett föräldramöte, där vi kartlägger föräldrarnas tankar och önskemål. ​


Alla barngrupper använder Instagram som sitt främsta forum för dokumentation av gruppens pedagogik. Gruppernas egna Whatsapp-grupper används som information av akuta ärenden. Kontakt med daghemsföreståndaren sker främst via e-post och per telefon.

Förskoleundervisningen hos oss

Daglig verksamhetstid: 9-123

Förskoleundervisningens läsårsplan

Dickursby daghem

Idrottsvägen 4

Nyheter

Twitter