Dagvårdsenheten Timotej

Daghem Timotej

Daghemmet är öppet 06:30-17:00 (06:00-18:00 vid behov)
Förskolan är öppen 07:00-17:00

Daghemmet Timotej består av sammanlagt 7 barngrupper. 3 syskongrupper med barn i 1-4 års åldern, en grupp med femåringar och en grupp med 2-4 åringar samt 2 förskolegrupper som har sina utrymmen i samband med Mårtensdals skola.

Daghemmet Timotej är beläget i närheten av Myrbacka och Mårtensdal köpcentrum och har goda tåg- och bussförbindelser. På gångavstånd finns både sportplan, skog, bibliotek och kulturhuset Totem.

Tyngdpunktsområden på Timotejs daghem under verksamhetsåret 2020-2021 är språkstödjande arbete och språkmedveten pedagogik samt utomhuspedagogik och hållbarhet.

Vår verksamhetsmiljö

Var barngrupp har en egen avdelning med egen ingång och tambur.
Utöver grupputrymmen har vi en slöjdsal, sagorum, en liten gymnastiksal och övriga rum för smågruppsverksamhet. Vi utnyttjar också korridorer och gemensamma utrymmen som inlärningsmiljöer som lockar till lek och rörelse.

Vi har en stor och mångsidig gemensam gård. Barngrupperna roterar under veckans så att alla grupper får utnyttja hela gården under veckan. På gården finns möjlighet både till stillsamma lekar och aktiviteter. Barnen har möjlighet att bland annat träna balansen genom att cykla med balanscyklar och sparkbrädor på gården. Gårdens egen fotbollsplan lockar till gårdslekar och alla delar av gården har tillgång till sand.

Så här jobbar vi med barnens välmående

På daghemmet Timotej jobbar vi enligt Med barnaögon-modellen. Fokus i modellen ligger på en trygg daghemsstart för barnet, där en i personalen fungerar som barnets egenvårdare. Egenvårdaren är expert på det enskilda barnets behov och är också främsta kontakten till föräldrarna. Planerna för barnets småbarnspedagogik skrivs i samråd med egenvårdaren, gruppens lärare och hela teamet och samtalen om barnets individuella plan förs med läraren och vårdnadshavarna.
Personalen på daghemmet Timotej deltar kontinuerligt i vidareutbildning och utvecklar hela tiden sina färdigheter i att stöda barnens växande och lärande. Under året verksamhetsåret 2021-2022 fördjupar personalen sitt kunnande ibland annat i hur vi stöder barnens språk och uttrycksformer, måltidspedagogik, barnobservationer och utvecklande av social hållbarhet. Därtill uppdateras gruppernas verksamhetsplaner kontinuerligt och var grupp fördjupar sig i just de behov som finns bland de barn som finns i gruppen.
Daghemmet Timotej har en handlingsplan för förebyggande av mobbning som uppdateras årligen.


Konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik Tina Hirvi är en del av välmåendearbetsgruppen på enheten. Hon samarbetar med personalen, vårdnadshavarna och sakkunniga tillsammans för barn i behov av stöd för utveckling och lärande.

Kommunikation och samarbete med vårdnadshavarna

Dagliga informationsöverföringen då barnet kommer till daghemmet och avhämtas är hörnstenen i samarbetet med vårdnadshavarna, vid behov kan tid reserveras för diskussioner runt barnets ärenden utöver de dagliga mötena mellan vårdnadshavare och personal. Årligen ordnas också 1-2 föräldramöten då aktuella saker diskuteras och föräldrarnas önskemål och åsikter kartläggs. Daghemmet Timotej har en föräldraförening.

Daghems- och förskolegrupperna informerar om sin verksamhet via gruppernas bloggar och e-post. Under verksamhetsåret kommer några av våra grupper att pilotera användningen av Instagram som kommunikationsmedie mellan hemmen och småbarnspedagogiken. Föreståndaren använder främst e-post. Kontakt med daghemsföreståndaren sker främst via e-post och per telefon.

Daghemmet Timotej

Skumgränden 13

Nyheter

Twitter