Dagvårdsenheten Timotej

Daghem Timotej

Timotej är ett svenskspråkigt daghem med 4 syskongrupper (1-5-åringar).
Daghemmet Timotej befinner sig i Myrbacka. Vi har en egen nyrenoverad gård och vi ligger nära till naturen. Stadens invånarpark Grönparken ligger på gångavstånd.

Vi ser varje barn som ett rikt barn med unika resurser, med sitt eget sätt att vara, tänka och lära sig. Genom smågruppsverksamhet möjliggörs en kvalitativ småbarnsfostran. Små-gruppsverksamheten ökar barnets trygghetskänsla. Barnet blir sett, hört och bekräftat samt känner glädje i vardagen. Barnet har rätt till ett äkta bemötande och till att leka och ha roligt.

För de barn som kommer till daghemmet blir daghemmet en viktig livsmiljö vid sidan av familjen. Vi jobbar på daghemmet Timotej enligt egenvårdarmodellen. För att försäkra oss om en trygg dagvårdsstart erbjuder vi alla familjer hembesök innan dagvårdsstarten. Under hembesöket får egenvårdaren bekanta sig med barnet och se hur barnet fungerar i sin hemmiljö. Egenvårdaren får kunskap om barnet som individ, hör vårdnadshavarnas förväntningar och syn på fostran och skapar en grund för en god relation till vårdnadshavarna.

Vi har i bruk flera olika kanaler för informationsöverföring. Vid behov skickas e-post ut av både föreståndaren och gruppernas personal. Alla barngrupper har en egen blogg i vilken förädrarna kan följa med just den egna barngruppens verksamhet, bloggen uppdateras regelbundet. Vi bemöter alltid vårdnadshavarna sakligt och vänligt och strävar efter ömsesidig och öppen kommunikation.

Vår verksamhet baserar sig på Vanda stads plan för småbarnspedagogik. Ni kan bekanta er med den här:
Plan för småbarnspedagogik

Daghemmet Timotej har en registrerad föräldraförening som stödjer vår verksamhet och arbetar för en gemensam samvaro familjerna emellan.

Vi öppnar daghemmet kl. 6-7 och stänger kl. 17-18 enligt överenskommelse om behov som uppgjorts på förhand.

Daghemmet Timotej

Skumgränden 13

Nyheter

Nyheter – Vanda.fiRSS


Twitter