Plan för småbarnspedagogik

Planen för småbarnspedagogiken styr verksamheten för barn under skolåldern. Den grundar sig på lagar och förordningar inom småbarnspedagogiken som styr verksamheten. För varje barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet utarbetas en individuell plan för småbarnspedagogik tillsammans med föräldrarna.

I barnets plan för småbarnspedagogik beskrivs barnets nuvarande livssituation, intresseområden och lärande samt de tillsammans med barnets föräldrar eller andra vård-nadshavare uppgjorda målen för småbarnspedagogiken. Målen som uppgörs ska stöda barnets utveckling, inlärning, och välbefinnande.

Planen för småbarnspedagogik i Vanda

Planen för småbarnspedagogik i Vanda utgår från Grunderna för planen för småbarnspedagogik som utgetts av Utbildningsstyrelsen 2018. I Vanda utgörs planen för småbarnspedagogik av de riksomfattande Grunderna för planen för småbarnspedagogik som utarbetats av utbildningsstyrelsen och planen för småbarnspedagogik i Vanda som har sammanställts lokalt 2019

Planen för småbarnspedagogik i Vanda

Nyheter

Twitter