Dagvårdsplatsgaranti för barn i småbarnspedagogik

I Vanda tillämpas ett system med dagvårdsplatsgaranti som ger ett barn som varit i småbarnspedagogik rätt att återvända till det tidigare daghemmet eller, i mån av möjlighet, till den tidigare familjedagvårdsplatsen efter avbrottet i småbarnspedagogiken.

För dagvårdsgarantin gäller följande:

  1. Avbrottet i småbarnspedagogiken pågår sammanhängande i minst två månaders tid.
  2. Barnet har varit i småbarnspedagogik i minst fyra månader innan småbarnspedagogiken avbryts.
  3. Ett skriftligt avtal om att småbarnspedagogiken avbryts görs upp med daghemmets föreståndare.
  4. Familjen ska senast en månad innan avtalstiden går ut skriftligen meddela ifall barnet återgår till småbarnspedagogiken efter avbrottet.
  5. Meddelande för de barn som återgår till småbarnspedagogiken i augusti ska göras senast den 31 maj. Om dagvårdsplatsgarantin fortsätts, ingås ett nytt avtal om detta.
  6. Barnet kan återgå till småbarnspedagogiken alla andra månader utom juni eller juli, då det egna vårdstället kan vara stängt.

För den tid småbarnspedagogiken avbryts kan man hos FPA ansöka om stöd för vård av barn i hemmet.

Att avbryta småbarnspedagogiken med dagvårdsplatsgaranti passar till exempel familjer vars äldre barn tas bort från småbarnspedagogiken då en ny familjemedlem föds, eller familjer där en vårdnadshavare blir arbetslös.

Nyheter

Twitter