Ansökan om småbarnspedagogik

Med en och samma ansökan kan du ansöka om

• plats i daghem, i familjedagvård, i gruppfamiljedaghem
• plats i en klubb inom småbarnspedagogiken
• servicesedel för privat daghem

Daghemsföreståndaren kontaktar dig två–tre veckor efter det att ansökan kommit in. Om familjen ansöker om dagvårdsplats utanför den egna hemkommunen ska önskemål om vårdplats i den egna hemkommunen också anges i ansökan.

Vid ansökan fyller man i en skild ansökningsblankett för respektive kommun. Då städerna beviljar vårdplatser placeras barn som är bosatta inom den egna kommunens område i första hand. Familjerna betalar de klientavgifter som respektive stad fastställt för dagvården.

Om du lämnar in ansökan elektroniskt (på finska) ska du identifiera dig antingen med ett personkort eller med dina egna nätbankskoder.

Observera att datum bör anges i följande format: ååååmmdd, till exempel 20180825. Du ser ett felmeddelande om fältet har fyllts i fel. Ansökan kan skickas in först då fältet har fyllts i på rätt sätt.

Då du skickat iväg ansökan visas ett meddelande på skärmen samt numret på ansökan. Du vet då att ansökan kommit fram.

Du kan också fylla i och skriva ut ansökan om småbarnspedagogik på svenska i pdf-format eller hämta blanketten från ett daghem, dagvårdsbyrån eller Vandainfo. Ansökan kan antingen lämnas till daghemmet eller skickas per post till: Vanda stad, småbarnspedagogik, PB 313, 01301 Vanda.

Daghemsföreståndarna ger ytterligare information om olika tjänster inom småbarnspedagogiken, verksamhets-principer, valet av barn samt antagningsprocessen

Beslutet till ditt medborgarkonto

Beslutet om småbarnspedagogik samt bekräftelse av beviljandet av servicesedeln och servicesedelns värde kan med sökandens samtycke också skickas elektroniskt till sökandens medborgarkonto.

Sökanden kan ge sitt samtycke då den elektroniska blanketten ifylls eller per telefon till byrån för småbarnspedagogik, tfn 09 83929481.

Medborgarkontot kan tas i bruk på webbplatsen suomi.fi (adress https://asiointitili.suomi.fi/).

Meddelandet om att beslutet förts in på medborgarkontot skickas till sökanden antingen per sms eller e-post.

Vi ber dig notera att uppgifterna i din elektroniska ansökan om småbarnspedagogik inte finns registrerade på medborgarkontot.

Nyheter

Twitter