Ansökan om småbarnspedagogik

Ansökning

Ansökan om en plats i småbarnspedagogiken

Ansökan om dagvårdsplats för ett barn inom denkommunala eller privata småbarnspedagogiken kan lämnas in året om. Ansökan ska lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver platsen. Om vårdnadshavaren behöver få en dagvårdsplats med det snaraste, till exempel på grund av sysselsättning eller inledning av studier, ska ansökan lämnas in senast två veckor innan barnet behöver platsen.


Genom att fylla i ansökan till småbarnspedagogiken kan du ansöka om småbarnspedagogik för ditt barn i ett kommunalt daghem, gruppfamiljedaghem och hos en familjedagvårdare samt i ett privat daghem och gruppfamiljedaghem som fungerar med servicesedel. Du kan ansöka om klubbplats med klubbansökan. Klubbverksamhet ordnas på finska.


Du kan ansöka till privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare som fungerar med stöd för privat vård (länk till FPA:s sidor) genom att direkt kontakta daghemmet eller familjedagvårdaren.

Vanda erbjuder familjer också möjlighet att välja den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken enligt följande:
• högst 20 timmar per vecka eller
• över 20, men högst 25 timmar per vecka eller
• över 25, men under 35 timmar per vecka eller
• minst 35, men högst 50 timmar per vecka

Den tid som familjen väljer kan användas enligt familjens behov dagligen eller endast några dagar i veckan.

Familjedagvård erbjuds mellan klockan 7 och 17 hemma hos familjedagvårdaren och i gruppfamiljedaghem. Daghemmen erbjuder småbarnspedagogik i allmänhet mellan klockan 6 och klockan 18. I Vanda finns också daghem som erbjuder kvällsvård (kl. 18–22), och daghem som har öppet dygnet runt, också på veckoslut.

Småbarnspedagogik under kvällar, nätter och veckoslut ordnas för barn i familjer där detta är nödvändigt på grund av föräldrarnas arbete eller studier. Behovet ska påvisas med intyg utfärdat av arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren där föräldrarnas arbets- eller studietider ska framgå.

Att fylla i ansökan till småbarnspedagogiken

Du kan fylla i ansökan till småbarnspedagogiken elektroniskt i tjänsten VaSa. Du måste logga in dig till ansökan med Suomi.fi-identifikation genom att använda dina egna nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan bearbeta ansökan efter att du har skickat i väg den och följa behandlingen av den i tjänsten.

Om du inte kan fylla i ansökan elektroniskt kan du också lämna in den i pappersform. Blanketten kan du fylla i och skriva ut på våra webbsidor. Du kan lämna in den ifyllda blanketten till vilket kommunalt daghem som helst eller skicka den till tjänsterna för småbarnspedagogik, adress: Småbarnspedagogiken, Ansökan om småbarnspedagogik, PB 313, 01030 Vanda stad.

Om behovet av småbarnspedagogik är brådskande på grund av sysselsättning eller inledning av studier ska till exempel ett arbetsintyg eller meddelande om studieplats bifogas till ansökan. Om barnet behöver småbarnspedagogik under kvällar, nätter och/eller veckoslut ska intyg av arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren bifogas till ansökan.

Behandling av ansökan

Den kommunala småbarnspedagogikens beslut fattas cirka en månad före önskat inledningsdatum. Besluten för dem som börjar i augusti fattas redan före midsommar. Om du har ansökt om småbarnspedagogik för ditt barn i ett privat daghem eller gruppfamiljedaghem som fungerar med servicesedel får du ett beslut inom cirka en månad efter att du lämnat in ansökan. Brådskande ansökningar behandlas genast.

1. Servicehandledaren tar kontakt
Servicehandledaren kontaktar familjen före beslutet fattas och kontrollerar att familjen fortfarande behöver småbarnspedagogik. Servicehandledaren kontrollerar uppgifterna i ansökan och redogör för de olika alternativ som finns, vilken situationen är vad gäller platserna inom småbarnspedagogiken i området och hur behandlingstidtabellen ser ut.

2. Placering
Barnen placeras på platser inom småbarnspedagogiken med beaktande av familjernas önskemål och de principer som undervisningsnämnden 18.5.2015 angett som riktgivande.

3. Beslut om plats inom småbarnspedagogiken eller om servicesedel för familjen
Beslutet skickas till dig elektroniskt i tjänsten VaSa (se videon). Beslutet skickas till dig i pappersform endast om du särskilt begärt det. Beslutet Beslut sparas också i tjänsten Suomi.fi-meddelanden, om du har tagit den i bruk

Om det första önskemålet i ansökan har varit ett privat daghem eller gruppfamiljedaghem som fungerar med servicesedel får du ett beslut om servicesedel.

4. Att ta emot en plats inom småbarnspedagogiken och avtala om småbarnspedagogik
När du tar emot en plats inom småbarnspedagogiken och önskar bekanta dig med platsen ska du komma överens om detta med föreståndaren för ditt barns framtida daghem. Då småbarnspedagogiken inleds ingår du ett avtal med daghemsföreståndaren om barnets vårdtider.

Efter att du fått ett beslut om servicesedel ska du kontakta daghemmet och komma överens om barnets småbarnspedagogik. Läs mer om att ingå avtal och fastställa servicesedelns värde.

Frågor om ansökan

Vid Vandainfos verksamhetsställen får familjerna hjälp bland annat med att fylla i ansökningar till småbarnspedagogiken, göra inkomstutredningar i anslutning till kundavgifterna och uträtta ärenden på webben. Information och hjälp erbjuds vid alla Vandainfos verksamhetsställen och per telefon och e-post. I Vanda finns också flera servicehandledare inom småbarnspedagogiken. Servicehandledaren presenterar olika alternativ inom småbarnspedagogiken för familjerna och hjälper dem att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken.

Nyheter

Twitter