Ansökning

Ansökning

Ansökan om en plats i småbarnspedagogiken

Ansökan om plats för ett barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik kan lämnas in året om. Ansökan ska lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver platsen. Om behovet av småbarnspedagogik uppstår plötsligt ska ansökan lämnas in minst två veckor innan barnet behöver platsen. Den som ansöker om privat småbarnspedagogik ska själv kontakta vårdstället. Beslutet om en plats i småbarnspedagogiken skickas till familjen skriftligen eller elektroniskt.

Ansökningstiden till klubbverksamheten är april månad men ansökan kan också lämnas in året om.

Med en och samma ansökan kan du ansöka om

  • plats i daghem, i familjedagvård, i gruppfamiljedaghem
  • plats i en klubb inom småbarnspedagogiken
  • servicesedel för privat daghem

Småbarnspedagogiken inom huvudstadsregionen

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har ingått ett nytt avtal om hur småbarnspedagogiken ordnas då familjen flyttar till en annan kommun inom huvudstadsregionen. Från och med den 1.8.2018 kan barnets småbarnspedagogik ordnas i den tidigare hemkommunen till slutet av följande höst- eller vårperiod och som längst tills barnet börjar i förskolan, beräknat från flyttdatumet. För dessa familjer görs ett nytt tillfälligt beslut om småbarnspedagogik.

Då familjen flyttar lönar det sig att ta i beaktande att den avgiftsfria småbarnspedagogiken för femåringar för fyra timmar per dag, som träder i kraft i Helsingfors under hösten 2018, enbart gäller barn som är bosatta i Helsingfors och deltar i småbarnspedagogiken i Helsingfors.

Om familjen flyttat till en annan kommun inom huvudstadsregionen och barnet har behållit sin plats i småbarnspedagogiken i den tidigare hemkommunen innan den 1.8.2018, kan barnets småbarnspedagogik fortsätta enligt det tidigare avtalet tills barnet börjar i förskolan.

Diskutera alltid vårdplatsarrangemangen med daghemmets föreståndare vid flytt till en annan kommun.

Nyheter

Twitter