Yrkesutbildning

Efter grundskola eller gymnasium kan man söka till yrkesutbildning via gemensam ansökan. Yrkesstudier riktar in sig på ett riktigt yrke och riktiga arbetsplatser, och därför har man kontakt med arbetslivet under hela studietiden. Studierna är mångsidiga och praktiska – oftast lär man sig genom att själv göra och prova. Vanligtvis tar det tre år att avlägga en grundexamen. Efter att ha avlagt en yrkesinriktad grundexamen har studeranden en omfattande yrkeskunskap, och kan sysselsätta sig i många olika slags uppgifter i arbetslivet, inte endast inom ett yrke.


En studerande kan samtidigt som den yrkesinriktade grundexamen också avlägga studentexamen, och får då en dubbelexamen. Inom yrkesutbildningen studerar personer med gymnasieutbildning cirka ett år kortare än personer med grundskoleexamen. Efter grundexamen inom yrkesutbildningen kan man fortsätta studera i t.ex. yrkeshögskola eller högskola.


Ytterligare information om yrkesutbildning och ansökan till yrkesutbildning hittas på Studieinfo.fi

Prakticum

Vanda är delägare i Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen AB, som upprätthåller yrkesinstitutet Prakticum.

Prakticum erbjuder svenskspråkig yrkesutbildning på andra stadiet inom de flesta branscher. Största delen av utbildningsutbudet riktar sig till studerande som gått ut grundskolan, men även vuxenutbildning ordnas.

Helsingfors-enheten
Jan-Magnus Janssons plats 5, 00550 Helsingfors, tfn 0207699700

Borgå-enheten
Ågatan 15, 06100 Borgå tfn 0207699780

Yrkesutbildning på finska i Vanda

I Vanda ordnas yrkesutbildning på finska i yrkesinstitutet Varia och handelsläroanstalten Mercuria.

Nyheter

Twitter