Studier i gymnasiet

Gymnasiestudierna är mångsidiga: i studierna ingår modersmål och främmande språk, matematiska och naturvetenskapliga ämnen, humanistiska ämnen och samhällsämnen, religion eller livsåskådningskunskap, hälsokunskap och idrott samt konst- och färdighetsämnen.

I dag utnyttjas informations- och kommunikationsteknik i studierna i allt högre grad och det erbjuds också virtuella kurser i realtid. Gymnasiet samarbetar också med flera olika inhemska och utländska läroanstalter.

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Studeranden väljer själv sina kurser och studierna går framåt enligt den individuella studieplanen.

För att få avgångsbetyg krävs minst 75 kurser. Studierna kan avläggas på 2–4 år. Majoriteten utexamineras efter tre år. I studiernas slutskede avläggs studentexamen.

Efter gymnasiet kan studeranden söka till fortsatta studier vid ett universitet, en yrkeshögskola eller en yrkesinriktad utbildning som baserar sig på gymnasiestudier.

I gymnasiet är undervisningen, måltiderna och studerandehälsovården avgiftsfria. Studeranden bekostar själv sina läroböcker och annat studiematerial.

Nyheter

Twitter