Arbetstider och lov

Läsåret 2017-2018

Höstterminen 2017 (92 arbetsdagar)

Höstterminen 15.8 - fre 22.12.2017
Gemensam arbetslördag 2.12.2017
Höstlov to 19.10 - fre 20.10.2017 (vecka 42)

Vårterminen 2018 (96 arbetsdagar)

vårterminen må 8.1- lör 2.6.2018
vinterlov må 19.2 - fre 23.2.2018 (vecka 8)

Abiturienternas sista arbetsdag är torsdag 15.2.2017.

Nyheter

Twitter