Arbetstider och lov

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen

Läsåret 2021-2022

höstterminen on 11.8 – on 22.12.2021
höstlov on 20.10 – fr 22.10.2021 (vecka 42)
jullov to 23.12.2021 – fr 7.1.2022
vårterminen må 10.1.2022 – fr 3.6.2022
vinterlov må 21.2 – fr 25.2.2022 (vecka 8)
lediga dagar skärtorsdag 14.4.2022 och fredag 27.5.2022 (dagen efter Kristi himmelsfärdsdagen)

Höstterminen har 91 och vårterminen 96 arbetsdagar, sammanlagt 187.

Läsåret 2022-2023

höstterminen 11.8 – 20.12.2022
höstlov 19.10 – 21.10.2022
jullov 21.12 – 8.1.2023
vårterminen 9.1 – 2.6.2023
vinterlov 20.2 – 24.2.2023

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen

Läsåret 2021-2022

höstterminen on 11.8 – on 22.12.2021
höstlov on 20.10 – fr 22.10.2021 (vecka 42)
jullov to 23.12.2021 – fr 7.1.2022
vårterminen må 10.1.2022 – lö 4.6.2022
vinterlov må 21.2 – fr 25.2.2022 (vecka 8)
lediga dagar skärtorsdag 14.4.2022 och fredag 27.5.2022 (dagen efter Kristi himmelsfärdsdagen)

Höstterminen har 91 och vårterminen 97 arbetsdagar, sammanlagt 188.

Läsåret 2022-2023

höstterminen 11.8 – 20.12.2022
höstlov 19.10 – 21.10.2022
jullov 21.12 – 8.1.2023
vårterminen 9.1 – 3.6.2023
vinterlov 20.2 – 24.2.2023

Allmänt om arbetstider och lov

Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj, när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Undervisningsnämnden beslutar årligen i oktober–november om den tidpunkt då skolarbetet inleds och om lov under läsåret samt tidpunkterna för enskilda lovdagar.

Skolans läsår indelas i höst- och vårtermin

Höstterminen inleds i augusti och avslutas i december före julaftonen (24.12). Under höstterminen infaller höstlovet då eleverna har några dagar ledigt och dessutom är Finlands självständighetsdag 6.12 en lovdag. Vårterminen inleds i januari, arbetsdagen efter trettondagen, och terminen avslutas alltid lördagen vecka 22. Under vårterminen infaller vinterlovet vecka 8 då eleverna har en vecka ledigt samt påsklovet i mars–april. Första maj (1.5) och Kristi himmelsfärdsdag är också lovdagar. Skolorna meddelar avvikande arbetstider och lov i sina egna informationsbrev.

Nyheter

Twitter