Skolmaten

Matsedlarna

När vi planerar matsedlarna använder vi de riksomfattande kostrekommendationerna. I våra skolor används en sex veckors roterande matsedel. När vi planerar matsedlarna beaktar vi säsongens råvaror, nationella festdagar och andra högtider som firas. Vi frågar regelbundet skoleleverna om deras favoriträtter och beaktar önskemålen i mån av möjlighet. Vi beaktar också resultaten i olika enkäter om kundtillfredsställelsen när vi gör upp matsedlarna. På stadens webbsidor kan du bekanta dig med matsedlarna.

Lunchens innehåll

Lunchen för skolelever och studerande har sammanställts så att de varierar mellan kött-, fisk-, broiler- och vegetariska rätter. En gång i veckan är det en helt vegetarisk dag. Varje dag finns det ett vegetariskt alternativ på matsedeln. Olika teman som ordnas utmed läsåret bidrar till att göra matsedeln omväxlande.

I lunchen ingår:

  • huvudrätt med tillbehör
  • sallader/rårivet som komponenter samt salladsdressing
  • knäckebröd eller mjukt bröd och bredbart pålägg
  • mjölk, surmjölk och vatten

Till soppa och gröt serveras mjukt bröd, pålägg och en frukt. I sopplunchen ingår också en råkostbit, medan saftsoppa ingår i grötmåltiderna.

Skoleleverna förser sig själva med mat från serveringsbordet enligt tallriksmodellen, så mycket man orkar äta. Man får alltid ta till av maten, bara man tar av alla delar i måltidshelheten och inte bara av huvudrätten. Lunchtiderna varierar från skola till skola, men i allmänhet hålls lunchen mellan klockan 10.30 och 12.15.

Mellanmålen

I flera av våra skolor kan eleverna köpa hälsosamma och mångsidiga mellanmål. Mellanmål erbjuds om de som köper är tio eller fler till antalet. Längden på elevernas skoldag bestämmer hur många dagar i veckan det säljs mellanmål. Mellanmålet hjälper eleverna att orka de sista timmarna på eftermiddagen och med olika fritidssysselsättningar efter skolan. Mellanmålen säljs ofta i skolans matsal under rasten vid tvåtiden. De kostar 0,50–2,00 euro. Som mellanmål säljs till exempel frukter, yoghurt, semlor med pålägg o. dyl. På stadens webbsidor kan du bekanta dig med listan över skolor som säljer mellanmål.

I de flesta av våra skolor betalas mellanmålen med stadskortet, som du kan lösa ut vid Vandainfo. Skriv gärna ut blanketten för ansökan om stadskort på Vanda stads webbsidor innan du hämtar kortet. Vid behov får du också blanketten på Vandainfo. Några skolor använder andra betalningssätt. Den som säljer mellanmål ger dig information om vad din egen skola har för praxis.

Specialkost

Skolorna tillreder specialkost till de skolelever och studerande som behöver en sådan. Som vårdnadshavare ska du lämna in en undertecknad anmälan om skolelevens behov av specialkost eller andra kostbegränsningar på en blankett om specialkost till elevens skolhälsovårdare. Skolhälsovårdaren meddelar saken vidare till köket. Om det behövs specialkost av hälsoskäl ska ett gällande läkarintyg bifogas till blanketten. Läkarintyget ska förnyas varje år, så att vi kan försäkra oss om att specialkosten är den rätta och även om att skolelevens kost inte begränsas i onödan.

Laktosfri mjölkdryck erbjuds för dem som behöver sådan, men det krävs en anmälan om specialkost för att man ska få den.

Blanketten för anmälan om specialkost och anvisningar finns på Vanda stads webbsidor. Vid behov får man också blanketten hos skolhälsovårdaren.

Önskan om vegankost meddelas via elev- och studerandeuppgifterna som delas ut i skolor och läroanstalter.

Teman

Skolorna och läroanstalterna ordnar under läsåret ett antal temadagar som också syns på matsedeln i form av måltider som passar in i temat och eventuellt i form av matsalsdekorationer.

Miljöansvaret och delaktigheten när det gäller måltiderna

Utgångspunkten är att maten ska vara hälsosam och smaklig. Barnen och ungdomarna får bekanta sig med olika slags maträtter och matservicens verksamhet med hjälp av olika paket som erbjuds av matserviceproducenterna.

Det finns sex paket:

  • Grönsaker läggs fram: Måltidsserviceproducenterna hämtar rotsaker, bär, frukter och andra grönsaker enligt skördesäsong till barn- och elevgrupperna som smakprov.
  • Någon kommer och talar om mat: Måltidsserviceproducenterna ordnar en föreläsning som hålls av en sakkunnig om hälsosam och miljövänlig kost för barnen, ungdomarna, personalen och/eller föräldrarna.
  • Barnen och ungdomarna bekantar sig med köksarbetet: Barnen och ungdomarna får bekanta sig med kökets verksamhet i en till två dagar. I köket utförs assisterande uppgifter enligt deltagarnas åldersnivå och alla får bekanta sig med kökets vardag i praktiken.
  • Provsmakning: På en dag som väljs av daghemmet, skolan eller läroanstalten (t. ex. introduktionsdagen) serveras skolmat till föräldrarna. Syftet är att råda bot på olika uppfattningar om måltiderna som kan förekomma bland föräldrarna.
  • En matpanel: Barnen och ungdomarna förbereder en matpanel för kökspersonalen för att utveckla måltiderna vid den egna enheten. I panelen diskuteras saker som intresserar barnen och ungdomarna och man funderar tillsammans på olika utvecklingsmöjligheter.
  • En kampanj: Klassen eller någon grupp inom enheten ordnar en gemensam kampanj tillsammans med köket. Den ska stödja enhetens och måltidsproducentens mål.

Servicelinjerna vid skolorna har försetts med märket Kol-dealen. Symbolen anger att huvudrätten har ett standardiserat koldioxidavtryck, som är 30 % mindre än i en genomsnittlig matportion. Symbolen är tänkt att väcka tankar om vilka miljökonsekvenser måltiderna har och styra valet i en riktning som är bättre med tanke på jordens bärkraft.

I början av år 2022 tas en ny delaktighetskanal i bruk via webbtjänsten OsallistuvaVantaa. I webbtjänsten genomförs olika enkäter och eleverna får alltmer komma med tankar och idéer om hur matsedlarna och måltiderna kan utvecklas.

Respons

Vi beaktar den respons vi fått när vi utvecklar skolmåltiderna och tjänsterna. Det är vår önskan att responsen i första hand ska lämnas direkt till kökets representant. Vid behov kan du också lämna in respons skriftligen med hjälp av responsblanketten på stadens webbsidor!

Vi önskar er ett gott och välsmakande verksamhetsår!

Nyheter

Twitter