Skolkuratorn

Skolkuratorn är en socialarbetare som arbetar inom skolan. Skolkuratorn är en nyckelperson då det gäller elevernas och skolsamfundets välmående. En av skolkuratorns viktigaste uppgifter är att ge stöd och handledning i förebyggande syfte. Stöd kan ges åt enstaka elever, elevgrupper eller hela skolsamfundet.

Ni kan kontakta skolkuratorn om ni är oroade för elevens situation i skolan, hemma eller under fritiden eller om eleven känner sig ensam eller deprimerad. Målsättningen inom arbetet är att utreda situationen tillsammans med hemmen och hitta lämpliga stödåtgärder.

Nyheter

Twitter