Läroplan och timfördelning

Läroplanen är en plan över hur undervisningen ordnas i skolorna och på vilken slags inlärningssyn undervisningen baserar sig på.

Läroplanen beskriver hur skolarbetet går till och vilka saker skolan ser som viktiga i elevernas inlärning. I den ingår bl.a.

· verksamhetsidén och värden

· läroämnenas mål och innehåll

· arbetssätt

· grunderna för bedömningen

I Finland görs läroplanen så här:

1.Utbildningsstyrelsen godkänner läroplansgrunderna

2.Kommunerna (t.ex. Vanda) skriver en lokal läroplan, som baserar sig på läroplansgrunderna

3.Skolorna skriver antingen egna skolvisa läroplaner som baserar sig på den lokala läroplanen eller en gemensam läroplan som gäller alla skolorna.

Läroplanen är gemensam för alla svenskspråkiga skolor i Vanda. Årskurserna 1-6 tog den i bruk 1.8.2016 och högstadiet (med start från årskurs 7) fr.o.m. 1.8.2017.

Läroämnen som studeras inom den grundläggande utbildningen – timfördelningen

I timfördelningen definieras antalet lektioner per årskurs, antalet lektioner per ämne samt antalet valfria studier.

Nyheter

Twitter