Elevhandledning

I årskurserna 1-6 är elevhandledningen integrerad i de olika ämnena, medan i åk 7-9 hålls elevhandledningslektioner i alla årskurser och har som syfte att ge vägledning i både nuvarande skolgång och vara till hjälp vid valet av fortsatt utbildning. Personliga samtal med elevhandledaren rekommenderas när eleven så önskar samt inför valet av fortsatt utbildning. I åk 7 ingår också ett kort avsnitt informationsteknik.

Nyheter

Twitter