Elevdelaktighet

Alla elever tillhör elevkåren. Eleverna väljer varje år sin styrelse, elevrådet. Elevrådet för elevernas talan och påverkar sin vardag i skolan. Elevrådet samarbetar med väneleverna vid evenemang som ordnas för elevkåren.

Eleverna kan också påverka ärenden som berör Vanda stad genom Påverkardagen, som ordnas varje vår. Under Påverkardagen samlas representanter för alla Vandaskolor och får möjligheten ställa frågor och föra fram initiativ till stadens beslutsfattare. En viktig del av Påverkardagen är förhandsuppgifterna, som genomförs i skolorna i samarbete med alla elever.

Vartannat år väljs 13–18-åriga representanter till Vanda ungdomsfullmäktige. Elevråden samarbetar med ungdomsfullmäktige.

I flera av de svenska skolorna verkar dessutom miljöråd, språkråd och matråd.

Nyheter

Twitter