Information mellan hem och skola, programmet Wilma

Det finns många olika funktioner i Wilma och programmet utvecklas hela tiden. Vårdnadshavarna och skolan kan skicka snabbmeddelanden till varandra som intern post. Personalen kan även skicka meddelanden till elever eller studerande, om skolan har tagit Wilma i bruk även för elever eller studerande.

Vårdnadshavaren kan själv välja vill han eller hon få ett meddelande i sin e-post om nya snabbmeddelande och frånvaroanteckningar i Wilma. I dagens läge går det också att få ett e-postmeddelande om nya infoblad och provvitsord, om dessa sätts in i Wilma. Vårdnadshavarna kan också tacka nej till dessa meddelanden: en vårdnadshavare kanske skriver in sig i Wilma varje dag och behöver inga påminnelser, medan en annan av någon anledning inte vill ha meddelanden till sin e-post.

Nyheter

Twitter