Föräldraverksamhet i Vanda

Hem och Skola-föreningarna engagerar vårdnadshavarna till samarbete kring barnens skolgång. Vårdnadshavarna i de enskilda klasserna väljer klassombud, som arbetar för ett gott socialt klimat på klassnivå. Hem och Skola-föreningarna arbetar för att vårdnadshavarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag och för elevernas välbefinnande i skolan. Föreningen Hem och Skola stöder skolans verksamhet och bidrar till att t.ex. föreläsningar, utfärder samt tema- och idrottsdagar går att genomföra.

Kontaktuppgifter till Hem och skola-föreningarna hittas via skolornas egna webbsidor.

Nyheter

Twitter