Vad går eftermiddagsverksamheten ut på?

Barn målar tillsammans med en vuxen

Eftermiddagsverksamheten (eftis) är handledd fritidsverksamhet för skolbarn i den grundläggande utbildningen. På eftis får barnen leka, göra läxor och delta i olika slags inomhus- och utomhusaktiviteter. Barnen bjuds på mellanmål under eftermiddagen. Verksamheten ordnas under varje skoldag efter att skoldagen tagit slut. I Vanda ordnas eftisverksamheten av privata serviceproducenter.

Den svenskspråkiga verksamheten ordnas av Folkhälsan för Dickursbys, Mårtensdals och Västersundoms skolor och i Kyrkoby skola av Kyrkoby Hem och skola-föreningen. Verksamheten ordnas i skolornas utrymmen eller i närheten av dem.

På den här sidan hittar du information om:

Att söka eftisplats

Ansökningstiden för eftisverksamheten läsåret 2022–2023 är 31.3-30.4.2022. Ansökan är obligatorisk för alla som vill ha plats, alltså även för barn som haft eftisplats under det pågående läsåret.

Ansökan om eftisplats sker elektroniskt i Wilma-systemet. Obs! Kom ihåg att använda Wilma på svenska då du ansöker om plats inom den svenskspråkiga eftisverksamheten.

Brevet med meddelandet om läroplikten som skolnybörjare fick i början på januari innehöll en nyckelkod med vilken vårdnadshavaren kunde skapa ett Wilma-användarnamn. Med samma användarnamn ansöker vårdnadshavaren om eftisplats för sitt barn.

Om nyckelkoden har försvunnit eller vårdnadshavaren inte har skapat ett användarnamn, ta kontakt med byråsekreterare Jan Grönqvist (fornamn.efternamn@vantaa.fi eller 040 631 8731).

Ansökan om eftisplats görs i Wilma-systemet. Ansökningsblanketten hittas så här:

  1. Öppna Wilma. Obs! Innan du loggar in, kolla att du använder Wilma på svenska. Du kan ändra språket uppe i högra hörnet.
  2. Logga in i Wilma-systemet
  3. Välj ansökningar och beslut i balken högst upp på sidan
  4. Välj gör en ny ansökan
  5. Välj ansökan till eftermiddagsverksamheten

Beslut om eftisplats

Beslut om eftisplats skickas till familjerna i maj. Eftisarna kan tyvärr inte ge förhandsinformation om eftisplatserna före det. Samtidigt med beslutet om eftisplats får familjen ett serviceavtal, ansökningsblankett för nedsatt avgift samt ett välkomstbrev.

Att ta emot eftisplatsen

Vårdnadshavaren tar emot eftisplatsen genom att returnera eller posta det ifyllda serviceavtalet i svarskuvertet som skickas per post. Vänligen returnera eller posta avtalet så snart som möjligt efter att ni fått beslutet, senast 30.6.2022.

Vad kostar en eftisplats?

Månadsavgifterna läsåret 2021-2022 var 100 euro för fyra timmar i eftis per skoldag och 130 euro för fem timmar i eftis per skoldag. Vi meddelar om eventuella ändringar i avgifterna då verksamheten inleds.

Ansökan om nedsatt kundavgift skickas i samband med meddelandet om beslut om eftisplats. Blanketten finns även på den här vanda.fi-sidan.

Kundavgiften kan sänkas med 35 % enligt familjens inkomstnivå. De nedsatta avgifterna är alltså:

  • 65€ i månaden för fyra timmar eftisverksamhet
  • 84,50€ i månaden för fem timmar eftisverksamhet

Ansökan om nedsatt avgift för det kommande läsåret görs i första hand i juni. Ansökningar som skickas in senare tas i beaktande och sänkningen kan fås tillbaka retroaktivt från och med läsårets början. Beslutet om nedsatt kundavgift görs för högst ett läsår åt gången.

Verksamhetstider

Eftisverksamhet ordnas under skolans läsår. Under skolloven ordnas ingen verksamhet. Barn kan vara på eftis antingen till kl. 16.00 eller 17.00. Man väljer sluttidpunkt för hela verksamhetsåret när man ansöker om eftisplats.

Skolornas arbets- och lovtider hittas på den här sidan.

Kontaktinformation till de svenska eftisarna i Vanda

Kontakta gärna eftisproducenterna för vidare information:

Dickursby skola
Folkhälsan Välfärd Ab
Idrottsvägen 4, 01370 Vanda
telefon 050 409 0034
dickursbyeftis@folkhalsan.fi

Kyrkoby skola
Kyrkoby Hem och skola r.f.
Prästgårdsgränden 6, 01510 Vanda
Kontaktperson:
Annika Halmén
telefon 045 112 7774
annika.halmen@eduvantaa.fi

Mårtensdals skola
Fritids'
Folkhälsans förbund i Nyland r.f.
Fritids', Bredbergsgränden 4 01620 Vanda
Telefon 044 788 1095
Kontaktperson:
Fredrika Fellman
fredrika.fellman@folkhalsan.fi

Västersundoms skola
Folkhälsan i Östra helsinge r.f.
Ordförande Patrik Karlsson
Hetbackavägen 3, 01200 Vanda
telefon 040 728 6447
patrik.karlsson@vantaa.fi

Nyheter

Twitter