Eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Eftermiddags- eller eftisverksamhet är handledd fritidsverksamhet, där barnen får leka, göra hemuppgifter och delta i olika slags inomhus- och utomhusaktiviteter. Barnen bjuds på mellanmål under eftis. Verksamhet ordnas under varje skoldag, efter skoldagens slut. I Vanda är det privata serviceproducenter som står för eftisverksamheten.

Eftisverksamhet ordnas antingen till kl. 16.00 eller 17.00. Familjerna väljer sluttidpunkt för hela verksamhetsåret när de ansöker om eftisplats. Det ordnas ingen eftisverksamhet under skolloven.

Iltapäivätoiminta ja kerhotoiminta

Tytöt leikkimässä

Kouluissa järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.-2. vuosiluokan oppilaille sekä sitä ylempien vuosiluokkien oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti 1.-30.4.2019. Kehitysvammaisille oppilaille järjestetään päivätoimintaa koulun opetuspäivinä. Lisäksi kaikissa kouluissa on maksutonta kerhotoimintaa ympäri lukuvuoden.

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jossa lapsilla on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä ja osallistua erilaiseen toimintaan. Iltapäivätoiminta tapahtuu sekä sisä- että ulkotiloissa. Toimintaa järjestetään päivittäin kouluissa tai niiden lähellä olevissa tiloissa koulupäivän päätyttyä. Iltapäivätoimintaa järjestävät yksityiset tahot, järjestöt ja seurakunta. Kerhotoimintaa järjestetään kouluissa yleensä koulupäivän jälkeen. Kerhotoiminnan tavoitteena on mm. mielekäs vapaa-ajan toiminta, lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Nyheter

Twitter