Eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Eftermiddags- eller eftisverksamhet är handledd fritidsverksamhet, där barnen får leka, göra hemuppgifter och delta i olika slags inomhus- och utomhusaktiviteter. Barnen bjuds på mellanmål under eftis. Verksamhet ordnas under varje skoldag, efter skoldagens slut. I Vanda är det privata serviceproducenter som står för eftisverksamheten.

Eftisverksamhet ordnas antingen till kl. 16.00 eller 17.00. Familjerna väljer sluttidpunkt för hela verksamhetsåret när de ansöker om eftisplats. Det ordnas ingen eftisverksamhet under skolloven.

Nyheter

Twitter