Skolgångsbiträden

I Vandaskolorna finns det klassvisa skolgångsbiträden. De har i uppgift att stödja eleverna på olika sätt i skolvardagen. Syftet är att eleverna får sådant stöd som uppmuntrar honom eller henne till självständighet. Skolgångsbiträdet arbetar tillsammans med läraren och stödjer elevens psykiska och fysiska välmående och handleder eleven i skolvardagen.

Nyheter

Twitter