Användning av skolresekortet

Skolresekortet kan användas i kollektivtrafiken inom Vanda måndagar till fredagar mellan klockan 04.30 och 18.00. Skolresekortet laddas i Vandainfo så att kortet är giltigt under skoldagar. Elevens vårdnadshavare kan själv tilläggsladda resekortet så att kortet även kan användas under kvällar och under skolornas lovtider. Det går bra att tilläggsladda kortet på alla laddningsstationer. Ifall eleven undantagsvis har skoldag på en lördag, delas särskilda resebiljetter ut. Ifall elevens rätt till kostnadsfri skolresa avslutas under läsåret, skall resekortet lämnas in till skolan. I detta fall bör extra kvarvarande värde på kortet flyttas över till ett annat resekort.

Ifall resekortet kommer bort

Ifall ett skolresekort försvinner, skall detta genast meddelas till HRT via telefonnumret 09 4766 4000 eller till Vandainfo. Då anmälan gjorts, kan ingen annan använda sig av det upphittade kortet. Ifall kortet inte kommer fram, går det bra att flytta det kvarvarande värdet till ett nytt kort. Det första nya kortet kostar 5 euro, därpå följande kort 6 euro/st. För att få ett nytt kort behövs elevens identitetsbevis.

Under 7-åringar reser gratis i kollektivtrafiken

Elever yngre än 7 år reser gratis i kollektivtrafiken i Vanda och inom regionbiljettsområdet. Eleven får då ett kort, med vilket han eller hon kan bevisa sin ålder. Kortet fås från Vandainfo mot uppvisande av identitetsbevis, t.ex. FPA-kort. Då eleven fyller 7 år kan vårdnadshavaren ansöka om ett skolresekort, ifall skolresans längd överstiger 5 kilometer.

Nyheter

Twitter