Elever som flyttar

Då en elev under läsåret flyttar inom Vanda, anvisas eleven en ny närskola, men eleven har ändå rätt att gå läsåret ut i den skola eleven inlett läsåret i. Också då eleven byter ort under läsåret, har eleven rätt att gå läsåret ut i den skola eleven inlett sitt läsår i. I dessa fall har eleven inte rätt till skolskjuts.

Då en elev flyttar i/till Vanda kan man kontakta bildningsverket för att få information om den egna närskolan, tfn 040 631 8731

Nyheter

Twitter