Välkommen till skolan i Vanda!

Barnets läroplikt börjar i allmänhet det år då barnet fyller sju år och upphör då den unga fyller 18 år eller då hen avlagt en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen).

När barnet anmälts till skolan fattas ett beslut om barnets närskola på basen av bostadsadressen. Närskolan är inte alltid nödvändigtvis barnets närmaste skola.

Skolans dörrar är alltid öppna även för vårdnadshavarna. Genom att upprätthålla en regelbunden kontakt kan både vårdnadshavarna och lärarna försäkra sig om att eleverna trivs i skolan. Elevernas inlärning kan också gynnas på många olika sätt. Att vårdnadshavarna t.ex. i samarbete med skolan stöder elevernas språkutveckling och färdigheter i svenska är speciellt viktigt i den starkt finskspråkiga miljö barnen i Vanda lever i.

Vi på Vanda stad, som ordnar ert barns grundläggande utbildning, vill erbjuda glädje i inlärningen. Vi ser den grundläggande utbildningen framför allt som en rättighet. I våra skolor värderas förutom en högklassig utbildning och glädje att lära sig även ett mångkulturellt samhälle, hållbar utveckling och gemenskap. Hela vår personal arbetar för att ert barns skolstig ska bli så lyckad som möjligt.

Nyheter

Twitter