Dagvård före och efter förskoledagen

Dagvård före och efter förskoledagen

Barnet har även rätt till småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen. Småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd, men vid fastställandet av avgiften beaktas barnets deltagande i avgiftsfri förskoleundervisning. Kommunal småbarnspedagogik för förskolebarn anordnas huvudsakligen i förskolans utrymmen. Dagvårdsföreningen Fyndet anordnar även privat dagvård under eftermiddagar för förskolebarn vid Mårtensdals skola. Om barnet redan har en kommunal plats i småbarnspedagogiken i Vanda behöver man inte ansöka om plats. Barnets kommunala småbarnspedagogik fortgår i övrigt oavbrutet, trots att platsen ändras, tills barnet börjar skolan eller vårdnadshavarna av någon annan orsak säger upp platsen för småbarnspedagogik. Om barnet inte har en plats i småbarnspedagogiken i Vanda och behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen bör en särskild ansökan lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver platsen i småbarnspedagogiken.

På frågor om dagvård utöver förskoleundervisnngen svarar:

Dickursbyområdet: daghemsföreståndare Krista Etelämäki, tfn 050 302 4932
Håkansböleområdet: daghemsföreståndare Susanna Fagerström, tfn 050 312 4823
Mårtensdalområdet: daghemsföreståndare Marika Ehn, tfn 040 766 8059

Nyheter

Twitter