Elevvård i förskolan

Målet med förskoleundervisningens elevvård är att stödja barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling samt erbjuda en hälsosam uppväxt- och inlärningsmiljö. Det centrala i förskoleundervisningens elevvårdsarbete är att erbjuda barnet en kontinuerlig lärstig från småbarnsfostran till grundläggande utbildning.

Elevvården har både en individuell och kollektiv dimension. I förskoleundervisningens elevvårdsarbete ingår:

  • förebyggande, gemensam elevvård som stödjer hela förskolan
  • individuell elevvård, som inbegriper rådgivningens hälsovårdstjänster samt psykolog- och kuratorstjänster samt vid behov de tjänster som en expertgrupp som sammankallats för att utreda behovet av stöd och ordna elevvårdstjänster för ett enskilt barn eller en viss barngrupp kan erbjuda

Elevvårdsarbetet i förskolan kan således ses ut två olika perspektiv: dels ska alla barnen uppleva förskolan som en trygg och trivsam arbetsmiljö, där alla känner samhörighet med sin grupp; dels ska även det enskilda barnets behov tas i beaktande.

Elevvården i Vanda ordnas i yrkesövergripande samarbete och sker över sektorsgränserna. Elevvårdens främsta mål är tidigt stöd och ingripande. Vilka metoder som anlitas samt hur intensivt arbete krävs avgörs från fall till fall.

Elevvårdsarbetet utgår alltid ur samarbetet med vårdnadshavarna och barnet. Elevvårdsarbetet präglas av tillit samt av respekt gentemot barnet och vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren bör informeras om elevvårdsarbetet och dess verksamhetsformer både i början av och under förskoleåret.

Nyheter

Twitter