Försöket med tvåårig förskoleundervisning i Vanda

Vanda är vald med i det nationella försöket med tvåårig förskoleundervisning. Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen och utveckla förskoleundervisningens kvalitet. Försöket gäller 2016 och 2017 födda barn.

Under försöket följer man med hur en tvåårig förskoleundervisning påverkar barn som deltar i försöket. Därför är barnen uppdelade i försöks- och kontrollgrupper. Försöksgruppens barn deltar i försöket och kontrollgruppen deltar inte i försöket. Ca 500 barn deltar i försöket och ca 2200 hör till kontrollgruppen i Vanda. Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt grupperna, och Vanda har inte kunnat påverka besluten.

Om försöket

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett försök med tvåårig förskoleundervisningen. Försöksperioden är 2021-2024 och kommunerna som deltar är slumpmässigt valda. Vanda är med i försöket och av de svenskspråkiga enhterna i Vanda deltar Dickursby daghem.

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunderna för läroplanen som används i försöket och utgående från den är den lokala läorplanen gjord. Du hittar Vandas läroplan för det tvååriga förskoleförsöket på e-grunder.

Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag. Man vill också utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen samt familjernas serviceval.

Målet är också att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla. Målen uppnås genom lek och positiva inlärningsupplevelser.

Läs mer om försöket på Undervisnings- och kulturministeriets webbsida.

Enheter i Vanda som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning

Dickursby daghem
Fazerin päiväkoti
Havukallion päiväkoti
Hevoshaan päiväkoti
Hämeenkylän päiväkoti
Illenpuiston päiväkoti
Isonmännyn päiväkoti
Jokiuoman päiväkoti
Keihäspuiston päiväkoti
Kimaran päiväkoti
Lipunkantajan päiväkoti
Martinlaakson päiväkoti
Metsolanmäen päiväkoti
Metsälinnun päiväkoti
Pakkalanrinteen päiväkoti
Peltolan päiväkoti
Peltovuoren päiväkoti
Rautpihan päiväkoti
Seljapolun päiväkoti
Solkikujan päiväkoti
Suitsikujan päiväkoti
Tammistonrannan päiväkoti
Tikkurilan päiväkoti
Ulrikan päiväkoti
Varistonniityn päiväkoti
Vartiokujan päiväkoti

Nyheter

Twitter