Förskoleundervisningens läsårsplan

Förskoleundervisningen i planeras utgående från de nationella grunderna för förskoleundervisning (2014) och Vandas läroplan för förskoleundervisning (2021) med beaktande av gruppens styrkor, behov och intresseområden. Verksamheten i förskolegruppen planeras och utvärderas under verksamhetsåret tillsammans i barngruppen och med beaktande av vårdnadshavarnas synpunkter. Barnen deltar i hela processen då förskoleteamet planerar och genomför verksamheten utgående från observations och utvärderingsinformation som samlats in från barn och barngruppen. Verksamheten utvärderas och utvecklas kontinuerligt med hjälp av verksamhetsplanen för förskolegruppen.

Förskoleundervisningens verksamhetsenheter

Undervisningsnämnden besluter för ett verksamhetsår i gången, var förskoleundervisningen erbjuds.
Läsåret 2021 -2022 erbjuds förskoleundervisning i
Timotejs förskola i Mårtensdals skola
Dickursby daghem
Håkansböle daghems förskola i Västersundom skola

Den svenskspråkiga förskoleundervisningens arbetstider och lov

Nyheter

Twitter