Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till förskoleundervisning

Förskoleundervisningen blev obligatorisk från och med 1.8.2015. Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås, året innan läroplikten uppkommer.

Läsåret 2019-2020 ska alla sexåringar delta i förskoleundervisningen (barn födda år 2013). I förskoleundervisningen deltar även sjuåringar som beviljats uppskov med skolstarten eller femåringar som har beslut om förlängd läroplikt. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och i den ingår en daglig måltid.

Nyheter

Twitter