Förskoleundervisning

Barnet i förskolan

Innan läroplikten börjar ska barnet delta i en ettårig förskoleundervisning. Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas vid de daghem som staden årligen besluter om. Förskoleundervisning ges under skoldagarna 4 timmar per dag och under förskoledagen serveras en varm måltid. Förskoleundervisningen följer skolornas arbets- och lovtider. Vårdnadshavarna ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen. Om frånvaro på över två veckor ansöks av daghemsföreståndaren: Annhållan om frånvaro från förskoleundervisningen

I förskoleundervisningen erbjuds vid behov stöd för växande och lärande samt elevvårdstjänster. Förskoleundervisningen är avgiftsfri, men småbarnspedagogiken utöver förskoleundervisningen är avgiftsbelagd.

Nyheter

Twitter