Förskoleundervisning

Barnet i förskolan

Innan läroplikten börjar ska barnet delta i en ettårig förskoleundervisning. Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas vid de skolor och daghem som staden årligen besluter om. Förskoleundervisning ges under skoldagarna 4 timmar per dag , 20 timmar i veckan (760 timmar per år). Förskoleundervisningen följer skolornas arbets- och lovtider. Under förskoledagen serveras en varm måltid. I förskoleundervisningen erbjuds vid behov stöd för växande och lärande samt elevvårdstjänster. Förskoleundervisningen är avgiftsfri, men småbarnspedagogiken utöver förskoleundervisningen är avgiftsbelagd.

Nyheter

Twitter