Förskoleundervisning på svenska i Vanda

Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas av småbarnspedagogiken. Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion besluter årligen före anmälan till förskoleundervisningen börjar om till vilka enheter man kan anmäla barnet till förskoleundervisning. Efter anmälningstidens slut och man vet hur många barn som anmälts till förskoleundervisning besluter sektionen om var förskoleundervisning ordnas följande läsår.

Läsår 2021-2022 ordnas förskoleundervisning i Dickursby förskola, Mårtensdals förskola och Västersundom förskola.

Nyheter

Twitter