Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till förskoleundervisning

Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås, året innan läroplikten uppkommer.

Läsåret 2020-2021 ska alla sexåringar delta i förskoleundervisningen (barn födda år 2014). I förskoleundervisningen deltar även sjuåringar som beviljats uppskov med skolstarten eller femåringar som har beslut om förlängd läroplikt.

Förskoleundervisning ges under skolornas arbetsdagar, 20 timmar i vecka och 4 timmar per dag. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och i den ingår en daglig måltid.

Småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen

Barnet har även möjlighet att delta i småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen.Om barnet behöver plats i småbarnspedagogiken utöver förskoleundervisningen bör man ansöka om plats minst fyra månader före platsen behövs. Om barnet redan har en plats i den kommunala småbarnspedagogiken behöver ingen ansökan inlämnas. En ansökan om småbarnspedagogik bör göras om barnet flyttar från privat småbarnspedagogik eller servicesedeldaghem till kommunal småbarnspedagogik eller från ett servicesedeldaghem till ett annat.

Dagvårdsförening Fyndet r.f. anordnar även privat kompletterande småbarnspedagogik för förskolebarn vid Mårtensdals skola. Ansökan om plats i privat småbarnspedagogik ansöks av den privata anordnaren.

.

Nyheter

Twitter