Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till förskoleundervisning

Anmäl ditt barn till förskoleundervisning 5-30.1.2022

Läsåret 2022-2023 deltar barn födda år 2016 i förskoleundervisningen. Rätt till förskoleundervisning har även de 7-åringar vars inledande av skolgång har senarelagts med ett år samt de 5-åringar som har ett beslut om förlängd läroplikt.

I Vanda pågår även ett försök med tvåårig förskoleundervisning. I försöket kan de år 2016- och 2017-födda barn delta som utsetts att medverka i försöket och fått ett beslut om deltagande. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för urvalet av de barn som deltar i försöket och kommunen eller vårdnadshavare

Förskoleundervisning ordnas under skoldagarna, fyra timmar om dagen. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och i den ingår en daglig måltid. Utöver förskoleundervisning har barnen möjlighet att delta i avgiftsbelagd småbarnspedagogik i samband med förskoleundervisningen. Behovet av kompletterande småbarnspedagogik anmäls i samband med förskoleanmälningen.

Familjer som flyttar till Vanda under förskolans verksamhetsår kan anmäla sitt barn till förskoleundervisningen på samma sätt som under anmälningstiden.

Anvisningar för anmälan via tjänsten VaSa

Du kan anmäla ditt barn till förskolan elektroniskt i tjänsten VaSa. Ange i samband med anmälan till förskoleundervisningen om ditt barn behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen.

Logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation genom att använda nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan bearbeta anmälan efter att du har skickat i väg den och följa behandlingen av den i tjänsten..

Anvisningar för anmälan på pappersblankett

Om du inte kan fylla i anmälan elektroniskt kan du också lämna in anmälan i pappersform.

. Blanketten kan du fylla i och skriva ut på våra webbsidor.
Om ditt barn också behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen, ska du också fylla i en ansökan till småbarnspedagogiken i pappersform, om barnet
• flyttar över från privat småbarnspedagogik eller servicesedeldaghem i Vanda till ett kommunalt daghem i Vanda
• flyttar över från ett servicesedeldaghem i Vanda till ett annat servicesedeldaghem i Vanda
• inte deltagit i småbarnspedagogiken i Vanda innan förskolan

Du kan lämna in den ifyllda blanketten till Vanda-Info eller till ett kommunalt daghem.

Närmare information om förskoleundervisningen och anmälan till förskolan fås av daghemsföreståndarna.

Nyheter

Twitter