Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till förskoleundervisning

Meddelande 30.3.2021: Det blir en fördröjning på några veckor gällande förskoleundervisningsbesluten. Fördröjningen beror på att ett nytt datasystem tas i användning. Vi beklagar olägenheten som detta orsakar vårdnadshavarna. Vi strävar efter att meddela om förskolebesluten så snabbt som möjligt, senast i början på maj. När beslutet finns tillhanda i VaSa-tjänsten får vårdnadshavaren ett meddelande om detta till den e-post hen angivit.

Ett avbrott pågår i VaSa-tjänsten under tiden 6.4-18.4. Tjänsten kan användas igen 19.4.

Anmälan till förskoleundervisningen för verksamhetsåret 2021-2022 sker 7.1.-24.1.2021 i VaSa-tjänsten eller via pappersblankett. I förskoleundervisningen under läsåret 2021–2022 deltar barn födda år 2015. Rätt till förskoleundervisning har också de sjuåringar vilkas skolstart skjutits upp med ett år och de femåringar som fått beslut om förlängd läroplikt.

Förskoleundervisning ges under skolornas arbetsdagar, 20 timmar i vecka och 4 timmar per dag. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och i den ingår en daglig måltid.

Utöver förskoleundervisningen (4 timmar per dag) har barnet möjlighet att delta i avgiftsbelagd småbarnspedagogik.

Familjer som flyttar till Vanda under förskolans verksamhetsår kan anmäla sitt barn till förskoleundervisningen på samma sätt som under anmälningstiden.

Anvisningar för anmälan via tjänsten VaSa

Du kan anmäla ditt barn till förskolan elektroniskt i tjänsten VaSa. Ange i samband med anmälan till förskoleundervisningen om ditt barn behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen.

Logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation genom att använda nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan bearbeta anmälan efter att du har skickat i väg den och följa behandlingen av den i tjänsten..

Anvisningar för anmälan på pappersblankett

Om du inte kan fylla i anmälan elektroniskt kan du också lämna in anmälan i pappersform. Blanketten kan du fylla i och skriva ut på våra webbsidor.
Om ditt barn också behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen, ska du också fylla i en ansökan till småbarnspedagogiken i pappersform, om barnet
• flyttar över från privat småbarnspedagogik eller servicesedeldaghem i Vanda till ett kommunalt daghem i Vanda
• flyttar över från ett servicesedeldaghem i Vanda till ett annat servicesedeldaghem i Vanda
• inte deltagit i småbarnspedagogiken i Vanda innan förskolan

Du kan lämna in den ifyllda blanketten till Vanda-Info eller till ett kommunalt daghem.

Närmare information om förskoleundervisningen och anmälan till förskolan fås av daghemsföreståndarna.

Nyheter

Twitter