Ansökan till annan utbildning efter grundläggande utbildning

Efter att du har gått ut grundskolan är det möjligt att söka förutom till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning också till förberedande utbildning.

Förberedande utbildningar är påbyggnadsundervisning för ett läsår (tiondeklassen), utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning samt förberedande utbildning till gymnasiet för invandrare och andra med ett främmande språk.

Ansökan och mer information hittas på Studieinfo-webbplatsen.

Andra möjligheter efter grundskolan är läroavtalsutbildning för unga, ungdomsverkstäder och folkhögskolor.

Nyheter

Twitter