Hur och var kan man rösta i välfärdsområdesvalet?

Rösta i välfärdsområdesvalet – Förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet börjar onsdagen den 12 januari. I dagens läge erbjuder din hemstad Vanda dig hälsovårds-, social- och räddningstjänster. 1.1.2023 överförs ansvaret för dessa till det nya Vanda-Kervo välfärdsområdet. Genom att rösta i välfärdsområdesvalet i januari 2022 får du påverka hur dessa viktiga tjänster ordnas i framtiden. På röstningsställena följs allmänna säkerhetsanvisningar för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Var kan jag hitta en kandidat som passar mig?

Basuppgifter om kandidaterna finns i informations- och resultattjänsten för valet från och med den 23 december 2021. Du kan också bekanta dig med kandidaterna i ditt välfärdsområde via valmaskiner, partiernas reklam och på nätet. Kandidater: https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/se/ehd_listat_kokomaa.htm

I välfärdsområdesvalet kan en röstberättigad kommuninvånare rösta på valfri kandidat inom välfärdsområdets valkrets.

Var kan man rösta?

Du kan rösta på förhand i hemlandet 12–18.1.2022 och utomlands 12–15.1.2022. Under förhandsröstningen får du rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena. Röstningsställena är öppna vardagar kl. 9–20 och under veckoslut kl. 10–18. Vandas förhandsröstningsställen i välfärdsområdesvalet 2022

Kervo stads förhandsröstningsställen hittar du på Kervo stads sidor om välfärdsområdesvalet (på finska).

Valdagen är 23.1.2022. På valdagen får du rösta endast i den vallokal som anges på den anmälan om rösträtt du fått. Om du inte kommer ihåg ditt röstningsställe hittar du det med hjälp av din adress på: aanestyspaikat.fi.

Kom ihåg att ta med din identitetshandling – också körkort går bra. Du behöver inte ha med meddelandekortet till röstningsstället, det räcker att du har med en identitetshandling med foto. En identitetshandling med streckkod påskyndar registreringen. Observera att passet inte har någon streckkod. Om du inte har någon handling som styrker din identitet får du kostnadsfritt ett temporärt identitetskort för röstningen på polisinrättningarna. På den egentliga valdagen kan du rösta på det röstningsställe som angetts på ditt meddelandekort.

Vanligtvis har röstningen varit livligast under den egentliga valdagen och de första och sista dagarna under förhandsröstningen. Om du vill undvika rusning, överväg om du kan passa in din röstning utanför dessa dagar.

Säkerheten på Vandas röstningsställen

Förrättarna har blivit instruerade i röstningslokalens och väljarnas coronasäkerhet. Valförrättarna styr kön och vid trängsel kan man också behöva köa utomhus. Röstningsställets ytor rengörs regelbundet och förrättarna använder skyddsplexiglas, munskydd eller visir. Information om hur man handlar på ett coronasäkert sätt på röstningsstället finns också på platsen.

De som befinner sig i isolering eller karantän ska i första hand vänta på att isoleringen eller karantänen upphör. Om isoleringen inte hinner upphöra före valdagen så kan väljaren rösta utomhus på valdagen. I detta fall anmäler sig väljaren till valnämnden genom att ringa det nummer som uppges utomhus.

Följ dessa anvisningar på rösningsställena

  • Håll ett tillräckligt avstånd till andra människor.
  • Ta hand om din handhygien. Använd handsprit.
  • Använd munskydd eller ansiktsvisir på röstningsstället om det är möjligt.
  • Om du vill kan du ha med dig en egen penna.
  • Om du har luftvägssymtom, vänta tills de går över innan du röstar.

Närmare information för väljare: Coronaanvisningar för väljarna i välfärdsområdesvalet - Val (vaalit.fi)

Se alltså till att använda din röst!

Lättläst: Så här röstar du i valet på förhand - YouTube

Lättläst: Så här röstar du på valdagen i valet - YouTube

Kom ihåg att rösta i välfärdsområdesvalet!

Förhandsröstningstiden i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022.

Den egentliga valdagen är den 23 januari 2022.

Närmare information om välfärdsområdesvalet:

Publicerat: 11.1.2022 
(redigerad: )

Nyheter