Vårterminen börjar normalt med närundervisning i grundskolorna 10.1.2022

Grundskolan börjar med närundervisning måndagen den 10.1.2022. Skolorna följer gällande rekommendationer för coronasäkerhet. Undervisningen ordnas enligt Utbildningsstyrelsens rekommendationer. Trots effektiverad hygien och undvikande av fysiska kontakter är det viktigt att se till att barnet i skolan får den trygghet och interaktion som barnet behöver.

Elevernas rekommendation att använda munskydd gäller elever i årskurserna 3-9 och personalen fr.o.m. 10.1.2022. Skolan erbjuder munskydd åt eleverna. Utvärderingssamtal och föräldrakvällar ordnas på distans.

Man får inte komma till skolan om man är sjuk och man ska stanna hemma även vid lindriga symptom. Uppdaterade coronaanvisningar hittar du på sidan Institutet för hälsa och välfärd, barn och coronavirus.

Skolorna meddelar närmare om tidtabeller, möjliga tilläggsinstruktioner och undervisningsarrangemang. Smittskyddsenheten skickar hem instruktioner om karantän och smittspårning inom kort.

Varmt välkommen att inleda vårterminen!

Publicerat: 7.1.2022 
(redigerad: )

Nyheter