Anmälan till årskurs 1 och förskoleundervisningen är öppen fram till 30.1.2022

De barn som inleder sin skolgång i årskurs 1 eller i förskolan kan anmäla sig från och med 5.1. Anmälningstiden pågår fram till 30.1.2022.

Skolanmälan görs i Wilma-systemet

Alla Vandabarn födda år 2015 får i början på januari ett brev med information om skolanmälan och ett meddelande om barnets läroplikt. Samtidigt får familjerna en nyckelkod som behövs för att genomföra den elektroniska anmälan i Wilma-systemet

Ifall du behöver hjälp med anmälan, ta kontakt med byråsekreterare Jan Grönqvist (fornamn.efternamn@vantaa.fi eller 040 631 8731). Kom ihåg att ha nyckelkoden till hands när du tar kontakt. Beslutet om barnets närskola syns i Wilma 31.3.2022 och skickas också hem per post.

Närmare information om att börja skolan finns på Vanda stads webbsidor.

Förskoleanmälan görs i VaSa-systemet

Alla Vandabarn födda 2016 får ett brev med information om anmälning till förskoleundervisning. Brevet skickades per post i slutet av december.

Anmälan till förskolan görs i första hand elektroniskt i VaSa-systemet. Inloggningen till tjänsten sker via Suomi.fi-identifiering. Identifieringen kan göras med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

I Vanda ansvarar de kommunala daghemmen för ordnandet av svenskspråkig förskoleundervisning.

Läs mer om anmälan till förskoleundervisningen på Vanda stads webbsidor.

Publicerat: 5.1.2022 
(redigerad: )

Nyheter